Ofanflóðavarnir Ísafirði-Aurvarnargarður ofan Hjallavegar, áfangi 2

Country: Iceland
Language: IS
Number: 94232
Publication date: 14-02-2017
Source: Ríkiskaup

Description

20498 - Ofanflóðavarnir Ísafirði-Aurvarnargarður ofan Hjallavegar, áfangi 2

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Fjarðabyggðar og Ofanflóðasjóðs, óskar eftir tilboðum í framkvæmdir við byggingu seinni áfanga aurflóðavarnargarðs ofan Hjallavegar og nyrsta hluta Urðarvegar á Ísafirði. Um er að ræða u.þ.b. 650 m langan aurvarnargarð og samsvarandi flóðafarveg ofan hans. Í fyrri áfanga, árið 2011, var nyrðri hluti garðsins formaður og eru nú um 170 m eftir af gerð hans. Þó á enn eftir að gera stóran hluta af farveginum í nyrðri hlutanum. Í verkinu felst einnig að leggja um 570 m langan vegslóða eftir botni flóðafarvegar og meðfram vegslóðanum skal gera lækjarfarveg. Jafnframt lagning um 170 m af göngustígum sem eftir er að leggja, mótun skeringa flóðmegin við garða og frágangur. Jafna skal öll röskuð svæði og sá í þau.
Aurvarnargarðurinn gegnir því hlutverki að stöðva grjót og verður um 5 m á hæð þ.e. frá botni í flóðafarvegi og upp á topp garðs. Garðurinn er 1,5 m breiður í toppinn og breidd flóðafarvegar í botninn er um 4 m. Garðfláar eru 1:1,5 fjallsmegin en 1:2 bæjarmegin. Skeringarflái í flóðafarvegi er 1:1,5. Í garðinn þarf nú um 7 þús. m3 efnis. Magnið sem kemur upp úr farveginum er hins vegar um 23 þús. m3. Umframefni skal ekið á tipp í Grænagarðsnámu um vegslóða ofan varnargarða sem þegar hafa verið byggðir ofan byggðar á Ísafirði, neðan Gleiðarhjalla. Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 31. október 2017. Útboðsgögn verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.is frá og með þriðjudeginum 14. febrúar. Útboðsgögn verða ennfremur til sýnis hjá Tæknideild Ísafjarðarbæjar.

Sækja útboðsgögn - Access tender documents Titill

Other tenders from Iceland за for this period

Substation equipment Source: TED

Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork Source: TED

Plastic products Source: TED